Viete, na čo si dávať pozor pri kúpe ready made s.r.o.?

Datum: 02.06.2024

Kúpa ready made spoločnosti je rýchlym a efektívnym spôsobom, ako začať podnikanie bez zdĺhavého procesu zakladania novej spoločnosti.

Viete, na čo si dávať pozor pri kúpe ready made s.r.o.?

Ready made s.r.o. sú predpripravené spoločnosti, ktoré už boli založené, zapísané v obchodnom registri a majú splatený základný kapitál. Aké sú riziká, na ktoré by ste sa mali zamerať pri kúpe ready made s.r.o.?

Skontrolujte čistú históriu spoločnosti

Jedným z hlavných znakov ready made s.r.o. je, že nemá žiadnu obchodnú históriu ani záväzky. Pred kúpou je však dôležité overiť, že spoločnosť naozaj nemá žiadne pohľadávky, dlhy a ani právne problémy. Skontrolujte obchodný register a získajte výpis z registra trestov, aby ste sa uistili, že spoločnosť je čistá. Taktiež si overte, či spoločnosť nefiguruje v žiadnych súdnych sporoch alebo exekučných konaniach.

Pred kúpou by ste mali dôkladne preskúmať aktuálny stav spoločnosti. Skontrolujte, či má spoločnosť všetky potrebné povolenia a licencie na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti. Vyberte si eseročku, ktorá má predmety podnikania podľa vášho podnikateľského plánu. Nemusíte síce riešiť, ako založiť sro, ale tieto kroky iste preverte.

Overte pravdivosť informácií

Pred podpisom zmluvy si overte základné údaje o spoločnosti ako sú názov, sídlo, predmet podnikania a údaje o spoločníkoch a konateľoch. Uistite sa, že všetky tieto informácie sú správne a zodpovedajú vašim potrebám. Zmena údajov po kúpe môže byť časovo a finančne náročná. Nevhodné údaje by vám mohli priniesť ďalšie výdavky, ktoré ste mohli ušetriť, keby ste sa rozhodli pre založenie s.r.o..

Dôveryhodní predajcovia ready made spoločností by mali mať dobré recenzie a referencie od predchádzajúcich klientov. Vyhnite sa kúpe spoločnosti od neznámych alebo nespoľahlivých predajcov, aby ste minimalizovali riziko podvodu.

Preštudujte si dôkladne kúpnu zmluvu

Kúpna zmluva je kľúčovým dokumentom pri kúpe ready made s.r.o. Pred podpisom zmluvy si dôkladne prečítajte všetky jej ustanovenia a podmienky. Ak nie ste odborník na právo, zvážte konzultáciu s právnikom, ktorý vám pomôže porozumieť všetkým právnym aspektom a ochráni vaše záujmy. Uistite sa, že zmluva obsahuje všetky dôležité informácie ako sú cena, podmienky platby, záruky a záväzky predávajúceho.

Okrem kúpnej ceny ready made s.r.o. existujú aj ďalšie náklady spojené s jej kúpou. Tieto môžu zahŕňať notárske poplatky, poplatky za zmeny v obchodnom registri, poradenské služby a prípadné daňové záväzky. Uistite sa, že ste si vedomí všetkých nákladov a zahrňte ich do svojho rozpočtu. Ak potrebujete ušetriť, najlepšou cestou k podnikaniu je založenie s.r.o. cez renomovanú firmu.

Autor: Gabriela Kudláčová

 

 

 

 

Čítané: 18 x