Poznáte aj tento spôsob, ako zabrániť zrážke so zverou?

Datum: 12.01.2022

Vhodne reagovať v kritických situáciách za volantom si vyžaduje veľké skúsenosti a silu samej osobnosti. Naše správanie na cestách predovšetkým podmieňujú dopravné predpisy.

Zabrániť zrážke so zverou

Pri každej našej reakcii na aktuálne podmienky totiž zohráva rolu aj ľudský faktor. Tomu sa nevyhneme, stáva sa, že aj v rovnako nebezpečných situáciách zareagujeme úplne iným spôsobom. Jedným z rizík na cestách je zrážka s divou zverou. Viete, ako tomu najúčinnejšie zabrániť?

Teória je jedna vec...  

A náhly stret so zverou záležitosťou druhou. Úplne tejto nepríjemnej situácii nezabránime, vieme ale aspoň minimalizovať riziko. V ideálnom prípade sa vyhneme šoférovaniu v riskantnom čase zrána, za šera a po zotmení na úsekoch lesných priechodov a polí. Samozrejme, až takto dokonale si nikto z nás nevie veci dopredu naplánovať. A keďže autá sú na to, aby nám zjednodušovali presuny, tak ich využívame bez časových či výrazných terénnych obmedzení.

Ak nie to, tak si ustrážime aspoň spôsob manévrovania, rýchlosť a manipuláciu pri brzdení. V krajnom prípade, keď odrazu už len zhliadneme zver na vozovke, použijeme bleskurýchlu reakciu a dupneme na brzdu.

Pozor! Doslova celou silou ju zatláčame na podlahu, nedáme sa vyrušovať ani pulzovaním/vibrovaním v pedáli. Správame sa tak až do úplného zastavenia. Na takýchto úsekoch uprednostňujeme jazdu pod hodnotu povolenej rýchlosti. Na počutie jednoduché, no v konkrétnej situácii priam heroické počínanie!

Zver sa predvídateľne správa len výnimočne 

A to nám sťažuje možnosti, ako sa jej bezpečne vyhnúť na cestách. Zatiaľ čo jedni majú zaužívané preblikávanie na zver, iní uprednostňujú intenzívne trúbenie. Pred ním majú totiž väčší rešpekt, odháňa ich to, pričom na svetlo môže zver zareagovať vo váš neprospech. Buď zostane nehybne stáť, alebo sa za ním približovať.

Z overených technických opatrení vyberáme účinný plašič divej zveri do auta. Funguje od 70 km/h na princípe prúdenia vzduchu. Šíri sa rýchlosťou zvuku a nie je obmedzovaný ani okolitou vegetáciou či poveternostnými podmienkami. Zver získava dostatočné varovanie o vašom príchode. Nakoľko je to účinné? Niekoľkonásobne viac ako nič nevyskúšať a spoliehať sa len na plynulé a bezpečné podmienky!   

 

 

Čítané: 879 x