Prečo je lepšie založiť s.r.o. cez sprostredkovateľa?

Datum: 08.09.2023

Cesty k podnikaniu vedú rôznymi smermi. Buď sa rozhodnete všetko zorganizovať sami, alebo sa spoľahnete na služby sprostredkovateľov.

Prečo je lepšie založiť s.r.o. cez sprostredkovateľa?

Mnohí ľudia sa druhej možnosti vyhýbajú z obáv, že ide o drahé služby. Nie je to pravda, založenie s.r.o. cez firmu sa oplatí viac ako svojpomocné zakladanie.

Podmienky pre založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. má veľa pravidiel. Zároveň isté zákonom stanovené pravidlá musia spĺňať aj spoločníci a konatelia eseročky. Nejde len o dosiahnutie veku či zaplatenie poplatkov. Spoločníkom sa môže stať fyzická i právnická osoba. Pri zakladaní spoločnosti je spoločník povinný vložiť vklad do spoločnosti. Jedna eseročka môže mať až 50 spoločníkov. Okrem vkladu musí spĺňať podmienky ako je absencia exekúcií a nedoplatkov v sociálnej poisťovni.

Konateľom spoločnosti môže byť len osoba fyzická, ktorá dosiahla vek 18 rokov. Konateľ rozhoduje o chode eseročky, a preto musí byť bezúhonný. Pre založenie s.r.o. musí dodať výpis z registra trestov. Okrem toho musí ísť o občana Slovenskej republiky, EU, krajín OECD alebo človeka s prechodným pobytom na Slovensku. Opäť nesmie byť voči konateľovi vedené exekučné konanie.

Keď sa rozhodnete pre služby sprostredkovateľa pre založenie s.r.o. získate bezplatné poradenstvo. Nemôže sa stať, že by ste prehliadli skutočnosti, ktoré by viedli k prieťahom a predlžovali založenie eseročky.

Pozor na zamietnutie zápisu do registra

Veľmi často sa stane, že zápis spoločnosti do obchodného registra je zamietnutý. Dôvody môžu byť viaceré od zle vyplnenej žiadosti cez chyby v zakladateľských listinách až po chýbajúce notársky overené podpisy. V tomto bode budete ľutovať, že ste nevyužili služby sprostredkovateľa. Začne proces opravy a pripravte si peniaze na advokáta.

Sprostredkovateľské služby sa oplatia

Vyhnite sa zamietnutiu zápisu, ušetrite čas a v závere aj peniaze. Ak zakladáte eseročku svojpomocne, minimálna suma za založenie je 150 € za žiadosť zápisu plus notárske overenia. Lenže po zamietnutí vás advokát môže stáť vyše 200 €. Navyše stratíte čas, ktorý by ste mohli venovať samotnému podnikaniu. Sprostredkovateľské firmy si za zakladanie účtujú sumu okolo 200 €. Táto suma je konečná vrátane poplatkov. Vidíte, že mýtus drahého sprostredkovania je len mýtus. Okrem služieb založenia s.r.o. ponúkajú sprostredkovatelia aj inú zaujímavú službu, a to predaj ready made s.r.o.. Ide o spoločnosť, ktorá už bola založená a vy sa jej kúpou stanete majiteľom eseročky.

 

 

 

Čítané: 85 x