Viete, kto je vyobrazený na hracích kartách?

Datum: 31.12.2021

Predpokladá sa, že kartové hry vznikli niekde v Strednej Ázii v priebehu 10. storočia a následne sa rozšírili cez Taliansko do celej Európy vďaka Arabom. Prvá písomná zmienka o kartových hrách sa objavila až v roku 1377 vo Florencii, keď ich pod hrozbou trestu prísne zakázali.

Viete, kto je vyobrazený na hracích kartách?

Zloženie, počet a vzhľad kariet sa menil v priebehu času a v závislosti od miesta ich výroby. Za najstaršie sa v Európe považujú talianske, respektíve latinské karty. Neskôr vznikajú nemecké karty, dnes známe ako sedmové a francúzske, čiže žolíkové karty.

Charakteristické symboly pre nemecké karty boli červeň, zeleň, žaluď a guľa. Ich ekvivalentom sú symboly na francúzskych kartách, ktoré sú zjednodušené, a teda aj pre výrobu menej náročné. Zeleň nahrádza pika, žaluď kríž, guľu káro a červeň, čiže srdce zostáva rovnaké.

Ako sa popularita kartových hier rozšírila po celej Európe, aj dopyt po kartách vzrástol. Zmena výroby z ručného maľovania na výrobu s použitím šablón z nich urobila lacnejší a omnoho dostupnejší tovar.

Štyri farby kariet v balíčku by mali reprezentovať štyri triedy stredovekej spoločnosti. Pika (zeleň) symbolizuje aristokraciu, srdce cirkev, káro (guľa alebo aj diamant) bohatstvo a kríž (žaluď) zobrazoval roľníkov (ľud).

Približne v 16. storočí začali francúzski majstri priraďovať identitu aj figúram zobrazovaným na kartách. Srdcového kráľa reprezentoval slávny panovník Karol Veľký (748 – 814 po Kr.). Kárový kráľ bol portrétom rímskeho imperátora Gaia Iulia Caesara (100 – 44 pred Kr.) a pikovému kráľovi sa udelila identita židovského kráľa Dávida (1031 – 931 pred Kr.). Posledný, krížový kráľ sa stotožňoval s Alexandrom Veľkým (356 – 323 pred Kr.). Výrobcovia kariet niekedy dosadzovali na miesto tohto panovníka aj vojenského veliteľa Hannibala (247 – 183 pred Kr.).

Udeľovanie mien neobišlo ani karty s kráľovnami. No tie už nie sú tak ľahko identifikovateľné. Najznámejšia z nich bola zrejme Judita, manželka syna Karola Veľkého (srdcová kráľovná) a Pallas, podľa gréckej bohyne vojny alebo Jany z Arku (piková kráľovná). Károvú kráľovnú zobrazovala biblická Ráchel, a krížovú kráľovnú Mária Aragónska.

Nezvyčajné osobnosti európskych dejín sa zišli na kartách štyroch dolníkov. Srdcový dolník sa nazýval La Hire, vlastným menom Etienne Vignoles. S touto osobnosťou sa spája legenda, že práve on bol ten, kto vo Francúzsku vymyslel tieto štyri známe kartové symboly. Okrem toho bol tiež rytierom, ktorý sa vyznamenal v storočnej vojne a sprevádzal bojovníčku Johanku z Arku. Károvým dolníkom sa stal hrdina Hektor, syn trójskeho kráľa Priama. Na karte pikového dolníka bol pravdepodobne vyobrazený bratranec Karola Veľkého. Ide o rytiera menom Ogierle Danois. Posledný, krížový dolník, získal identitu rytiera Lancelota, známeho z legiend kráľa Artuša.

Zdá sa, že prideľovanie identít osobnostiam na hracích kartách bolo záležitosťou vkusu. Francúzsky dizajn hracích kariet sa nakoniec stal štandardom pre väčšinu Európy.

 

 

 

Čítané: 1444 x